Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών ( προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων, διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Έγγραφο Προκήρυξης Εκλογών