Οδηγίες για την Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ για τα Τμήματα Τ.Ε.
Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ (ΣΧΕΤΙΚΟ: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 (Β ’4899)

Νέες διευκρινίσεις για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως (τηλε- εργασία)

Για να κατεβάσετε την κοινή υπουργική απόφαση Β΄4899 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ’4899) πατήστε εδώ και εδώ

ΕΡΓΑΝΗ Οδηγίες προς τους φορείς

Απόφαση Συγκλήτου Ι2./Σ126/26.11.2020 για την Αναστολή της Π.Α. – Νέα Έντυπα

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία από 30 Νοεμβρίου μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2020

Νέα αναστολή της Π.Α. από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μέχρι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00

Συνέχεια της αναστολής της Πρακτικής Άσκησης

Παράταση Αναστολής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών έως και 11.01.2021 (KYA Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 – ΦΕΚ 1/Β/2-1-2021)

Παράταση Αναστολής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών έως και 18.01.2021

Δ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Δ1. Αίτηση για Π.Α.

 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοποικονομικής  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ

Δ.2. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης για Έναρξη Π.Α

Το Έγγραφο Βεβαίωση Απασχόλησης είναι το ίδιο για όλα τα Τμήματα (Κοζάνης). Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρότυπο συμπλήρωσης του εγγράφου.


Δ.3. Ειδική Σύμβαση Εργασίας

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοποικονομικής  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα:Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ

Δ.4.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ( DPO)

Δ.4.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ η συμπλήρωση και η κατάθεσή του εγγράφου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτική

 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα:Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πατήστε εδώ
 • Για για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών πατήστε εδώ

Δ.4.2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

ΠΡΟΣΟΧΗ η συμπλήρωση και η κατάθεσή του εγγράφου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ που αφορά στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτική

 • Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ
 • Για  να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα:Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ
 • Για για να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Σύμβασης από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ

Δ.5. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Π.Α.

Δ.5.1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ  Π.Α.

Το Έγγραφο Βεβαίωση Ολοκλήρωσης είναι το ίδιο για όλα τα Τμήματα (Κοζάνης).
Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  πατήστε εδώ

Δ.5.2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Π.Α. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ covid-19

Το Έγγραφο Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Π.Α, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ covid-19 σύμφωνα με την απόφαση αρίθμ. Ι2/Σ126/26-11-2020  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ισχύει για όλα τα Τμήματα.
Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  πατήστε εδώ


Δ.6. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και λήψης των εγγράφων, οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν από τα Γραφεία Π.Α. το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης  ταχυδρομικά.


Δ.7.  ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνεται και κατατίθεται υποχρεωτικά μόνον για τους φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων

Για για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων πατήστε εδώ


Δ.9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες, διευκρινήσεις και όλη η διαχείριση των εγγράφων Π.Α. για κάθε περίπτωση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας practice@uowm.gr«προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους».

Τα έντυπα ολοκλήρωσης της Π.Α. θα στέλνονται ταχυδρομικά ή με κούριερ στα  κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής Άσκησης.

Για την Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται μέσω  του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές θα επικοινωνούν με τα κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής  ΕΣΠΑ.


Δ.10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές  σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωσης της Π.Α. θα πρέπει να καταθέτουν ταχυδρομικά ή με  κούριερ στο Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ στην Κοζάνη τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Το έντυπο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Π.Α. με την πραγματική ημερομηνία λήξης της Π.Α.
 2. Τη βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ( ΙΚΑ) για το ανάλογο διάστημα της ΠΑ. ( διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ-  e- ΕΦΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
 3. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Φοιτητή και το Φορέα Απασχόλησης για το ανάλογο διάστημα της ΠΑ
 4. Την Τεχνική Έκθεση στις περιπτώσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχ/κων &  και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. και Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για την Π.Α. των Τμημάτων του π. ΤΕΙ – ΟΑΕΔ- ΕΣΠΑ-ERASMUS

ΚΟΖΑΝΗ

Κωνσταντινίδου Αναστασία: Προϊστάμενη Τμήματος Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας, Υπεύθυνη για τα Τμήματα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη  μέσω ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο: 2461068061, 2461068062
E-mail: practice@uowm.gr

Γιαννάκης Κωνσταντίνος: Υπεύθυνος για τα Τμήματα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη  μέσω  ΕΣΠΑ
Τηλέφωνο: 2461068064
E-mail: praktiki@uowm.gr

ΦΛΩΡΙΝΑ

Χαλβατζή Ευτυχία,  Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ Δ.Μ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2385054620
E-mail: echalvatzi@uowm.gr

Στεφανής Φώτιος, Υπεύθυνος για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2385045063
Ε-mail: praktikiflorina@uowm.gr

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Σαλασίδου Δέσποινα, Υπεύθυνη για τα Τμήματα  του π. ΤΕΙ Δ.Μ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2467087180
Ε-mail: dsalasidou@uowm.gr

Δαρβίδου Κωνσταντία, Υπεύθυνη για τα Τμήματα  του π. ΤΕΙ Δ.Μ.  μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 24670 87181
Ε-mail: praktikikastoria@uowm.gr

ΓΡΕΒΕΝΑ

Κωδωνάς Αλέξανδρος: Υπεύθυνος για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2462061607
E-mail:  ba@uowm.gr

Τεστέμπαση Σοφία: Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2462061616
Ε-mail: praktikigrevena@uowm.gr

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Τσιμπραϊλίδου Παναγιώτα, Υπεύθυνη το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2463055303
E-mail: ptsimprailidou@uowm.gr

Λαζαρίδου Ερμίνα, Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  . μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2463055303
Ε-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Πρακτική Άσκηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

Μπουκουβάλα Ευαγγελία, Υπεύθυνη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση
Τηλ.24610-68065
Email: erasmus@uowm.gr & int.relations@uowm.gr

Για πληροφορίες για την εξάμηνη ΠΑ μέσω  ΕΣΠΑ  για τα προγράμματα σπουδών Τ.Ε. πατήστε εδώhttps://dasta.teiwm.gr