Οδηγίες για την Π.Α. σε Κανονικές Συνθήκες μέσω ΟΑΕΔ για τα Τμήματα Τ.Ε.
Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ

Γ1 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΑ Τμήματα π. ΤΕΙ ΔΜ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΑΕΔ:

 1. Αίτηση για Π.Α συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φοιτητή/τρια Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης (βλ. σχετικά Δ.5)
 2. Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση εις τριπλούν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από το Φορέα Απασχόλησης και το φοιτητή/τρια
 3. Παράρτημα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων
  – Παράρτημα Απασχολούμενου εις διπλούν υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το Φορέα Απασχόλησης και το φοιτητή/τρια
  – Σύμβαση από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για Π.Α. εις διπλούν υπογεγραμμένα και σφαραγισμένα από το Φορέα Απασχόλησης και το ΠΔΜ

Όλα τα παραπάνω έγγραφα βρίσκονται ακολούθως σε αυτή την ενότητα και κατατίθενται  πρωτότυπα  στο Τμήμα Πρακτικής Άσκησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Π.A. ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής/τρια καταθέτει στο Τμήμα:

 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από τον Φορέα Απασχόλησης ( βλ. σχετικά Δ.5)
 2. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον/την ασκούμενο/-νη φοιτητή/-τρια και το Φορέα Απασχόλησης
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα του ΙΚΑ, σύνολο 150)
 4. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο για τις ειδικότητες των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.

Η διαδικασία διαχείρισης των εγγράφων γίνεται και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά.

Δ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Δ1. Αίτηση για Π.Α.

 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοποικονομικής  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ

Δ.2. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης για Έναρξη Π.Α

Το Έγγραφο Βεβαίωση Απασχόλησης είναι το ίδιο για όλα τα Τμήματα (Κοζάνης). Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης πατήστε εδώ


Δ.3. Ειδική Σύμβαση Εργασίας

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοποικονομικής  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ
 1. Για για να κατεβάσετε την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ

Δ.4.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ( DPO)

Δ.4.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ η συμπλήρωση και η κατάθεσή του εγγράφου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτική

 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πατήστε εδώ
 • Για για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο του Παραρτήματος για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών πατήστε εδώ

Δ.4.2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

ΠΡΟΣΟΧΗ η συμπλήρωση και η κατάθεσή του εγγράφου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ που αφορά στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτική

 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Σύμβασης από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα: Χημικών Μηχανικών  πατήστε εδώ

Δ.5.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δ.5.1. Για βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. ΜΟΝΟ με Φυσική Παρουσία πατήστε εδώ
Δ.5.2. Για βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. με φυσική παρουσία και Τηλεργασία πατήστε εδώ
Δ.5.2.3. Για βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. με το 70% κατά περίπτωση, πατήστε εδώ


Δ.6. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και λήψης των εγγράφων, οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν από τα Γραφεία Π.Α. το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης  ταχυδρομικά.


Δ.7.  ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνεται και κατατίθεται υποχρεωτικά μόνον για τους φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων

Για για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων πατήστε εδώ


Δ.9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες, διευκρινήσεις και όλη η διαχείριση των εγγράφων Π.Α. για κάθε περίπτωση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας practice@uowm.gr«προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους».

Τα έντυπα ολοκλήρωσης της Π.Α. θα στέλνονται ταχυδρομικά ή με κούριερ στα  κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής Άσκησης.

Για την Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται μέσω  του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές θα επικοινωνούν με τα κατά τόπους Γραφεία Πρακτικής  ΕΣΠΑ.


Δ.10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η κατάθεση των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθησαν.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για την Π.Α. των Τμημάτων του π. ΤΕΙ – ΟΑΕΔ- ΕΣΠΑ-ERASMUS

ΚΟΖΑΝΗ

Κωνσταντινίδου Αναστασία: Προϊστάμενη Τμήματος Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας, Υπεύθυνη για τα Τμήματα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη  μέσω ΟΑΕΔ
Αικατερίνη Καλελή
Παρθένα Χρυσοχοϊδου
Τηλέφωνο: 2461068061, 2461068062
E-mail: practice@uowm.gr

Γιαννάκης Κωνσταντίνος: Υπεύθυνος για τα Τμήματα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. στην Κοζάνη  μέσω  ΕΣΠΑ
Τηλέφωνο: 2461068064
E-mail: praktiki@uowm.gr

Πληροφορίες για Π.Α. Τ.Ε. για τα Τμήματα Κοζάνης μέσω ΟΑΕΔ : https://praktiki-espa.uowm.gr/

ΦΛΩΡΙΝΑ

Μελίδου Πελαγία, Υπεύθυνη για την Π.Α. των Τμημάτων του π. ΤΕΙ – ΟΑΕΔ- ΕΣΠΑ-ERASMUS, Τηλ. 2385054667
email: pmelidou@uowm.gr

Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://agro.uowm.gr/entypa-grammateias-foititikis-merimnas/

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Σαλασίδου Δέσποινα, Υπεύθυνη για τα Τμήματα  του π. ΤΕΙ Δ.Μ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2467087180
Ε-mail: dsalasidou@uowm.gr

Δαρβίδου Κωνσταντία, Υπεύθυνη για τα Τμήματα  του π. ΤΕΙ Δ.Μ.  μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 24670 87181
Ε-mail: praktikikastoria@uowm.gr

Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://cdm.uowm.gr/

ΓΡΕΒΕΝΑ

Κωδωνάς Αλέξανδρος: Υπεύθυνος για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2462061607
E-mail:  ba@uowm.gr

Τεστέμπαση Σοφία: Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2462061616
Ε-mail: praktikigrevena@uowm.gr

Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://ba.uowm.gr/praktiki/

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη, Υπεύθυνη το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2461068053
E-mail: abachevani@uowm.gr

Λαζαρίδου Ερμίνα, Υπεύθυνη για το Τμήμα του π. ΤΕΙ ΔΜ  . μέσω ΕΣΠΑ Τηλ. 2463055303
Ε-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://mw.uowm.gr

Πρακτική Άσκηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

Μπουκουβάλα Ευαγγελία, Υπεύθυνη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση
Τηλ.24610-68065
Email: erasmus@uowm.gr & int.relations@uowm.gr