Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Η Δυτική Μακεδονία |    
 
 
 
 
ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
 

5ο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών
«Τα μαθηματικά στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή»


Νέο!
Σεμινάρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
Νέο!
Σεμινάρια Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ)


APICE: Common Mediterranean strategy and local practical Actions for the mitigation of Port, Industries and Cities Emissions
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS για την ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού με τα εξής Α.Ε.Ι. του εξωτερικού:

 • Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή του Freiburg στη Γερμανία
 • Πανεπιστήμιο Ιασίου της Ρουμανίας
 • Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου της Ρουμανίας
 • Πανεπιστήμιο Οράντεα της Ρουμανίας
 • Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai της Ρουμανίας
 • Πανεπιστήμιο Alba Iulia της Ρουμανίας
 • Πανεπιστήμιο του Brighton της Μ. Βρετανίας
 • Πανεπιστήμιο του Goteborg της Σουηδίας
 • Πανεπιστήμιο του Jyvaskyla της Φιλανδίας
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Πανεπιστήμιο της Dresden της Γερμανίας
 • Πανεπιστήμιο της East Anglia Norwich της Μ.Βρετανίας
 • Πανεπιστήμιο του Twente της Ολλανδίας
 • Πανεπιστήμιο της Castilla La Mancha της Ισπανίας
 • Πανεπιστήμιο Plovdiv της Βουλγαρίας
 • Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Βουλγαρίας

Σύντομα προβλέπεται η διεύρυνση της συνεργασίας και με άλλα Α.Ε.Ι. άλλων χωρών.

Οι φοιτητές της Σχολής μπορούν να σπουδάσουν σε ένα από τα παραπάνω ιδρύματα για το χρονικό διάστημα που έχει προβλεφθεί από τη συμφωνία μεταξύ των πανεπιστημίων. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή της αγγλικής κατά περίπτωση, σε βαθμό που να επιτρέπει την ανταπόκριση των φοιτητών στις υποχρεώσεις του στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, οι φοιτητές κατοχυρώνουν τις σπουδές (μαθήματα και αντίστοιχες διδακτικές μονάδες) που έχουν περατώσει επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής, επειδή έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων και στα δύο τμήματα (European Credit Transfer System). Για λόγους διευκόλυνσης της μετακίνησης των φοιτητών διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα που κατοχύρωσαν στο εξωτερικό αναγνωρίζονται από το ίδρυμα προέλευσης ως κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.


Ο χρόνος των αιτήσεων υπολογίζεται μεταξύ του Μαρτίου και του Απριλίου για τους φοιτητές που θα διακινηθούν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού τον επόμενο χρόνο και ανακοινώνεται έγκαιρα από τον υπεύθυνο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στην έναρξη Σεπτεμβρίου γίνεται ενημέρωση από τον υπεύθυνο ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αιτήσεις από τους φοιτητές για την μετακίνησή τους το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι αρμόδια για τα προγράμματα:

 • Σταύρος Καμαρούδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Αυγητίδου Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νηπιαγωγών.
 • Σταύρος Μούτσιος, Λέκτορας Τμήματος Νηπιαγωγών.
 • Δημήτριος Ακριβούλης, Λέκτορας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.
 • Μαρνέλλος Γεώργιος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κ. Ελένη-Ίσις Κωνσταντινίδου, Καθηγήτρια Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Δ.Ε.