1. Kaztaridou Aliki
  Med, Primary School Adviser, alechatzi@sch.gr

  Moustaka Maria
  Msc Geologist, Secondary School Teacher, mariamoustaka@sch.gr

 2. Zoupidis A. 1, Arvanitakis I. 1, Blouchou S. 2, Triantafilidou R. 2
  1. Secondary Education Teachers, tzoupidis@gmail.com, ioarvanit@gmail.com
  2. Primary Education Teachers, stefblouch@sch.gr
  School of Education, University of Western Macedonia

 3. Maria Kallery
  Aristotle University of Thessaloniki and 2nd Gymnasium of Pelaia
  kallery@astro.auth.gr

 4. Sofia Straga, Despina Imvrioti, Mattheos Patrinopoulos, Kosmas Dendrinos, Ourania Gikopoulou, Sarantos Oikonomidis, Dimitrios Sotiropoulos, Nikolaos Voudoukis, Vasileios Grigoriou, Eleni Vithopoulou
  Science, Technology, Environment Laboratory, Pedagogical Department P.E., Athens University
  http://micro-kosmos.uoa.gr, kalkanis@primedu.uoa.gr

 5. A. Molohides 2, G. Bisdikian, D. Psillos, E. Hatzikraniotis 1, A. Barbas
  Department of Primary Education - AUTH
  1.Department of Physics - AUTH, evris@physics.auth.gr
  2.Pedagogical Academy of Thessaloniki, tasosmol@eled.auth.gr

 6. Pavlos G. Jamalis, Giorgos Fasoulopoulos
  Secondary Education Teachers, pav_tzamalis@hotmail.com, gfasou@yahoo.gr