Η διδασκαλία του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Θεόδωρος Πιερράτος
Χαρίτων Μ. Πολάτογλου
2ο ΓεΛ Εχεδώρου, pierrat@auth.gr
Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, hariton@physics.auth.gr

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση διδασκαλίας του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Μέσα από πειράματα με καθημερινά υλικά που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και την παρακολούθηση πειραματικών δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από αστροναύτες, όσο και από μαθητές Ευρωπαϊκών σχολείων στην επιφάνεια της Γης, επιχειρείται η διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και η αποτελεσματικότερη παρουσίαση των φυσικών εννοιών που εμπλέκονται. Η διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το τρέχον διδακτικό έτος σε μαθητές/τριες της Α' Λυκείου ενός Γενικού Λυκείου και επιχειρήθηκε να αποτιμηθεί με τη χρήση του εργαλείου Force Concept Inventory. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης είναι ενθαρρυντικά, ενώ οι μαθητές εκδήλωσαν πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για το εγχείρημα.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο σε μορφή PDF417.01 KB

Συνεδρία 06

Αίθουσα Ι2, Προεδρείο: Πολάτογλου Χ., Τσαπακίδου Α., Παλαιολόγου Ν.

8 Μαι 2009 15:00 - 17:00