Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών (Ι.Α.Ε.S.T.E.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων έχει σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών τεχνικών κλάδων ανάμεσα σε χώρες-μέλη των οποίων τα πανεπιστήμια συμμετέχουν στο πρόγραμμα της I.A.E.S.T.E.

Η δραστηριότητα της I.A.E.S.T.E. προβάλλει τη χώρα μας αφού δίνεται η ευκαιρία σε ξένους φοιτητές:

 • Να αξιολογήσουν το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
 • Να έρθουν σε επαφή με έλληνες συμφοιτητές τους.

Επειδή η ανταλλαγή στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας εξασφαλίζουμε αντίστοιχες θέσεις για έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, γεγονός που τους επιτρέπει:

 • Να αποκτήσουν τεχνική εμπειρία
 • Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε ξένες γλώσσες
 • Να αποκτήσουν επαφές με προοπτική μελλοντικών συνεργασιών
 • Να δώσουν το ελληνικό παρόν στο διεθνές τεχνικό περιβάλλον

Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να διαθέσετε, όπως συμβαίνει και με περισσότερες από 150 ελληνικές επιχειρήσεις, μία τουλάχιστον θέση πρακτικής άσκησης για έναν ξένο φοιτητή στην επιχείρησή σας. Κατά κανόνα συνιστάται:

 • Η διάρκεια εξάσκησης να κυμαίνεται από 8 έως 12 εβδομάδες.
 • Η περίοδος εξάσκησης να είναι γενικά ανοιχτή από τον Ιούνιο του έτους έως και τον Δεκέμβριο.
 • Η ελάχιστη εβδομαδιαία αμοιβή -χωρίς να υπολογίζονται οι κρατήσεις- προτείνεται να είναι 150 EURO.

Οι σχετικές άδειες εργασίας και παραμονής καθώς και η ασφάλιση, ρυθμίζονται με φροντίδα της I.A.E.S.T.E.
Σας ευχαριστούμε και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία μας.

Mε πολλή εκτίμηση,

Ο υπεύθυνος καθηγητής του γραφείου I.A.E.S.T.E.
Επ. Καθηγητής Δημήτριος Μπούρης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η I.A.E.S.T.E

 • ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ (RURAL AND SURVEYING ENG.)
 • ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ (AERONAUTICAL ENG.)
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ARCHITECTURE)
 • ΒΙΟΛΟΓΟΙ (BIOLOGY)
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ (BIOCHEMISTRY)
 • ΔΑΣΟΝΟΜΟΙ (FORESTRY)
 • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (GEODESY)
 • ΓΕΩΠΟΝΟΙ (AGRICULTURE)
 • ΓΕΩΛΟΓΟΙ ( GEOLOGY)
 • ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΙ (GEOPHYSICS)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MANAGEMENT)
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (POWER ENG.)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ELECTRICAL ENG.)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ELECTRONICS)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (CIVIL ENG.)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (MATHEMATICS)
 • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ (MINING)
 • ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ (METALLURGY)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (INDUSTRIAL ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TELECOMMUNICATIONS)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL SCIENCE)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEMS ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER STUDIES)
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (MECHANICAL ENG.)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROCESS ENG.)
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ (MICROBIOLOGY)
 • ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (NAVAL & SHIPBUILDING ENG.)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ (ECONOMICS)
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (TRAFFIC ENG.)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD TECHNOLOGY)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (OIL TECHNOLOGY)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ (TEXTILE TECHNOLOGY)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ (WOOD & PAPER TECHNOLOGY)
 • ΧΗΜΙΚΟΙ (CHEMISTRY)
 • ΦΥΣΙΚΟΙ (PHYSICS)
 • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (CHEMICAL ENG.)